Bielany - najładniejszą dzielnicą Warszawy

Bielany to najładniejsza i jedna z najbogatszych w zieleń dzielnic Warszawy. Ponad 30% jej powierzchni to tereny zielone. Łączy w sobie cechy aglomeracji wielkomiejskiej z obszarami nienaruszonej przyrody.

Bielany zajmują powierzchnię ponad 32 km2. Położone są w północno-zachodniej części Warszawy, na lewobrzeżnych tarasach Wisły i wysoczyźnie polodowcowej.

Obszar ten zamieszkuje ok. 140 tys. osób. Młodzi mieszkańcy dzielnicy stanowią blisko ok. 15% ogółu mieszkańców. Osoby dojrzałe stanowią ok. 63%, natomiast seniorzy odpowiednio 22%. Tak więc mieszkańcy dzielnicy są społecznością stosunkowo młodą.

Znaczną część obszaru dzielnicy stanowią tereny zielone, które obejmują obszar 1.825 ha. Do największych obszarów leśnych należy zaliczyć Las Bielański (130,07 ha), który w dodatku jest rezerwatem krajobrazowym, otwartym dla ruchu turystycznego.

Znaczną część dzielnicy zajmuje również zalesiony, czterdziestoletnimi drzewami Las Młociński (138,83 ha), Park Młociński (103,13 ha), a także Las Bemowo (62,28 ha). Mniejszą powierzchnię ? tylko 2,23 ha ? zajmuje malowniczy Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy ?Olszyna?. Niewątpliwym walorem przyrodniczym w obrębie całej Warszawy jest Skarpa Warszawska. Wyjątkowe walory krajobrazowe i rekreacyjne posiadają również: Las Lindego i przepływający przez niego Potok Bielański, Park Kępa Potocka, Park Stawy Kellera czy Stawy Brustmana.


mapa

Ze względu na sporą ilość terenów leśnych nasza dzielnica często określana jest mianem ?zielonych płuc? Warszawy. Dzięki warszawianie, i nie tylko, mogą aktywnie spędzać wolny czas na łonie natury, a dogodne warunki przyrodniczo-krajobrazowe umożliwiają im także uprawianie turystyki pieszej i rowerowej.

Dużym atutem dzielnicy Bielany jest wyśmienicie rozwinięta sieć komunikacyjna. Do jednej z głównych arterii komunikacyjnych, przebiegających przez naszą dzielnicę, należy trasa wylotowa wzdłuż Wisły w kierunku Gdańska. Kolejną jest Trasa Armii Krajowej, przecinająca Warszawę ze wschodu na zachód, będąca jednocześnie granicą oddzielającą Bielany od Dzielnicy Żoliborz. Wreszcie to właśnie na Bielanach znajdują się cztery ostatnie stacje warszawskiego metra. Z pewnością komunikacja w naszej dzielnicy będzie jeszcze lepsza, kiedy do zbiegu ulic Pułkowej i Marymonckiej dotrze trasa tzw. Mostu Północnego, którego budowa ruszyła w maju 2009 r.

park

Na terenie dzielnicy znajduje się doskonale zorganizowana sieć obiektów oświatowo-kulturalnych. Małe dzieci mają do wyboru 38 przedszkoli, nieco starsze ? 20 szkół podstawowych i 15 gimnazjów. Z kolei młodzież ma do dyspozycji 24 szkół ponadgimnazjalnych, 2 domy kultury i Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Z powodzeniem działa też Centrum Rekreacyjno-Sportowe z basenem i boiskami. Na Bielanach swoje siedziby ma 5 wyższych uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego (AWF) ? największa sportowa uczelnia w kraju, Papieski Wydział Teologiczny (PWTW), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP).

stadion

Piękne tereny zielone, potencjał gospodarczy i naukowy, dobra sieć komunikacyjna zapewniająca szybkie połączenie z sąsiednimi dzielnicami oraz z centrum Warszawy, wysokie kwalifikacje lokalnej społeczności, a także ciągły rozwój infrastruktury komunalnej, czynią dzielnicę Bielany atrakcyjnym miejscem dla potencjalnych mieszkańców i stają się poważnym partnerem do współpracy dla krajowych i zagranicznych inwestorów.

Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Zbigniew Dubiel